Wood Dale School District 7

Strive For Excellence


 • INFORMATION REGARDING COVID-19 -- INFORMACION ACERCA DE EL VIRUS COVID-19  

  Wood Dale School District 7 schools will be closed Monday, March 16th until Tuesday, April 7th.
  Classes will resume on April 8th. 

  Las escuelas del Distrito Escolar 7 de Wood Dale permanecerán cerradas el lunes 16 de marzo hasta el martes 7 de abril. 
  Las clases resumen 8 de abril.

  Okręg Szkolny w Wood Dale podjął bardzo trudną decyzję o zamknięciu wszystkich szkół od poniedziałku 16 marca do wtorku 7 kwietnia. Zajęcia zostaną wznowione w poniedziałek, 8 kwietnia. 


  eLearning

  For students and teachers, e-Learning will begin on Wednesday, March 18th. CLICK HERE for the FAQ for student assignments.
  Students will not be assigned any work over Spring Break which is March 30th-April 3rd.  

  COVID-19 Updates and information can be found HERE.

  Para estudiantes y maestros, el e-Learning comenzará el miércoles 18 de marzo.  HAGA CLIC AQUÍ para ver las preguntas frecuentes (FAQ) sobre las tareas de los estudiantes. 
  A los estudiantes no se les asignará ningún trabajo durante las vacaciones de primavera, que es del 30 de marzo al 3 de abril.

  Las actualizaciones e información de COVID-19 se pueden encontrar AQUÍ.

  Nauczanie internetowe rozpocznie się dla uczniów i nauczycieli w środę, 18 marca. CLICK HERE 
  (Proszę nacisnąć tutaj, aby uzyskać dostęp do zadanych prac, które mają być wykonane w domu.).
  Uczniowie nie będą mieć nic zadawane w czasie wiosennych ferii, które trwają od 30 marca do 3 kwietnia.

  COVID-19. Po uaktualnione informacje proszę nacisnąć TUTAJ.

   

   

  Comments (-1)

District Current Events

Twitter Feed

CLOSE
CLOSE