Return to Headlines

REMOTE LEARNING TO BEGIN MONDAY, APRIL 6TH - APRENDIZAJE REMOTO CONTINUARA EL LUNES, 6 DE ABRIL

REMOTE LEARNING

Remote Learning, (e-Learning) will resume for all District 7 students on Monday, April 6th and continue through Thursday, April 30th. 
For important information regarding Remote Learning, school meals, and other services provided to your family by District 7 please CLICK HERE.

Apredizaje Remoto (e-Learning) continuara para todos los estudiantes del Distrito 7 el lunes, 6 de abril hasta el jueves, 30 de abril.
Para obtener informacion importante sobre el Aprendizaje Remoto, las comidas escolares y otros servicios proporcionados a su familia por el Distrito 7, por favor HAGA CLIC AQUÍ.

Zdalne uczenie się (e-learning) zostanie wznowione dla wszystkich uczniów z Dystryktu 7 w poniedziałek 6 kwietnia i będzie kontynuowane do czwartku 30 kwietnia.
Aby uzyskać ważne informacje dotyczące zdalnego uczenia się, posiłków szkolnych i innych usług świadczonych twojej rodzinie przez Dystrykt 7, proszę CLICK HERE